Menu Sluiten

Mijn naam is Ivana Ivkovic, en ik ben de eigenaar van NoWishfulThinking. Ik ben geboren in 1974 in Belgrado, Joegoslavië, en sinds 1993 woon ik in Nederland. Na mijn studie filosofie in Tilburg heb ik gewerkt aan de Katholieke Universiteit Brussel en de Universiteit van Tilburg. In 2009 was ik visiting scholar aan The New School for Social Research te New York. Momenteel bereid ik een dissertatie voor op gebied van politieke filosofie.

Mijn academische werkzaamheden heb ik altijd gecombineerd met een breed scala aan publieke activiteiten. In mijn ogen zijn dit twee polen die elkaar versterken: de academische pool biedt een sterk inhoudelijk profiel, precisie, en het vermogen om de zaken in een nieuw daglicht te zien; de publieke kant biedt een breed blikveld, en focus op actualiteit.

In 2011 heb ik mijn publieksactiviteiten gebundeld in een eigen bureau, NoWishfulThinking. De ‘missie’ van dit bureau is om filosofie in te zetten om de hedendaagse maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te duiden. Ik ben overtuigd dat filosofie altijd een plaats heeft – en moet hebben  – in het publieke leven, maar ook dat die aanwezigheid nu urgent is. Wij leven in een complexe en onoverzichtelijke wereld waarin vele gebruikelijke antwoorden op maatschappelijke kwesties versleten zijn geworden, en wij hebben hard nieuwe antwoorden nodig. Ik heb ook geen kant-en-klare antwoorden; wat ik wel kan bieden is filosofie als een hulp-bij-het zoeken in een zoektocht dat alleen gezamenlijk kan zijn. Want: nadenken helpt. En filosofie kan nieuw licht werpen op onze urgente vragen en nieuwe invalshoeken openen in het publieke debat.

Ik word vaak gevraagd waarom ik deze naam heb gekozen, No Wishful Thinking. Omdat filosofie in mijn ogen geen wensdenken is. Wanneer we naar de wereld kijken, zien we maar al te vaak wat we graag willen zien. Filosofie helpt ons om stil te staan bij dat wat ons echt te denken geeft.

Journalistiek & publieksoptredens

Sinds 2003 schrijf ik artikelen voor verschillende media; o.a. Filosofie Magazine, Publiek Denken en meer recent blogs over film & actualiteiten voor Koning Film. Als lid van Filosofisch Elftal word ik regelmatig geïnterviewd voor dagblad Trouw.

Naast het schrijven geef ik ook lezingen, en zit ik debatten voor. Met enige regelmaat ben ik te gast bij televisie- en radioprogramma’s. Filosofie dient als gids om onze tijd te begrijpen, en ik buig me graag over de recente politieke ontwikkelingen in Nederland en voormalig-Joegoslavië. De onderwerpen zijn gebonden aan actualiteit, maar een aantal kernthema’s komen telkens terug: populisme, transformatie van publieke ruimte, burgerschap, engagement.

Beleid & organisatie

Als filosoof word ik soms betrokken bij beleidsontwikkeling en strategische oriëntatietrajecten. Ik ben geen organisatieadviseur, maar opereer op een andere vlak: Ik verbind een vraag vanuit de organisatie met een bredere maatschappelijke context en, met name, de relevante filosofische context. Vaak gaat het hierbij om een zoektocht naar de betekenis van actuele ontwikkelingen, en pas daarna kan die betekenis vertaald worden naar de organisatie of de beleidskaders. Ik geef doorgaans geen losse trainingen; dit zijn langere trajecten waar, mijns inziens, de meerwaarde van filosofie beter tot haar recht komt. De praktische invulling van mijn rol verschilt per traject, soms adviseer ik bij het opstellen van de kaders, de organisatie van workshops en andere bijeenkomsten, maar door mijn journalistieke ervaring kan ik ook worden gestuurd om eerst de ‘verhalen van de werkvloer’ op te halen die een startpunt vormen voor een verdere analyse.

Voor de Gemeente Amsterdam heb ik meegewerkt aan de beleidsnotitie De Rechtvaardige Stad en voor de informatiemanagement Doxis, i.s.m. Filosofie Magazine was ik betrokken bij een traject over de digitalisering en virtualisering van het werk en de samenleving. Voor Twynstra Gudde heb ik gewerkt aan een project over bezieling in het werk.

Onderwijs & cursussen

De cursussen die ik geef zijn afgestemd op een specifieke doelgroep. Filosofie is altijd de spil, maar staat nooit op haarzelf; ze wordt toegepast in de analyse van een film, een theaterstuk, of op beroepspraktijk. Ik geef politieke filosofie aan de toekomstige cabaretiers bij de Koningstheater Academie en bij de opleiding theaterdocent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Met Koning Film bied ik lezingen in het kader van de cursus ‘2020 Bewogen tijd’. In het verleden heb ik diverse cursussen gegeven over filosofie en beroepspraktijk bij Hogeschool Rotterdam en cursussen Filosofie en Theater i.s.m., Theaters Tilburg en Schouwburg Arnhem.

Ik geef zowel beroepsonderwijs als publiekscursussen, maar nooit een ‘algemene inleiding in de filosofie’. Ik kan op aanvraag een cursus op maat aanbieden mits het thema en de doelgroep aansluiten bij mijn kennisgebied. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Evenementen

In het verleden heb ik vaak filosofische evenementen georganiseerd: de Dag van de Filosofie in Tilburg, de Nacht van de Filosofie in Amsterdam, verschillende lezingencyclussen in Brussel en Amsterdam. Tegenwoordig doe ik dat niet meer, omdat de werkdruk die bij organisatie komt kijken slecht te rijmen is met ander werk – artikelen, lezingen, onderwijs – wat bij mij meestal allemaal parallel loopt. Toch laat ik me soms daartoe verleiden omdat het evenement te bijzonder is om daar ‘nee’ op te zeggen. Zo werd ik één van de medeorganisatoren van de Performance Philosophy biënnale in 2019, een vierdaags festival-congres op het raakvlak van filosofie en performancekunsten.

Opdrachtgevers

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten * Brainwash * De Baak * Doxis * Filosofie Magazine * Gemeente Amsterdam * Hogeschool Rotterdam * Human * Internationale School voor Wijsbegeerte * Koning Film * Koningstheater Academie * Publiek Denken * Schouwburg Arnhem * Stichting Performance Philosophy Amsterdam * Theaters Tilburg * Universiteit van Tilburg

En vele andere organisaties, podia en media waarvoor ik incidenteel werkzaam ben.

Contact: Stuur mij een e-mail

foto: Sas Schilten