Menu Sluiten

VIJF FILOSOFEN OVER DE MODERNE WERELD – NRC ACADEMIE

In opdracht van Instituut voor filosofie programmeerde ik deze collegereeks over het zelfbeeld in de 21e eeuw door vijf prominente Nederlandse filosofen:

Bert Keizer
Peter-Paul Verbeek
Paul van Tongeren
Ger Groot
Joep Dohmen

De wereld van morgen zal het product zijn van de manier waarop wij onszelf nu zien. We moeten in technologisch, maatschappelijk en politiek opzicht voortdurend keuzes maken. De beslissingen die we nemen worden daarbij ingegeven door de huidige opvattingen over wie wij zijn.

 

  • Welke plaats dichten wij onszelf op aarde toe?
  • Wat vinden wij rechtvaardig?
  • Welke levensvorm past ons het best?
  • Hoe willen wij met elkaar omgaan?

Onze besluiten dragen het stempel van onze huidige waarden: de toekomstige wereld is een creatie van nu. Aan de totstandkoming van ons zelfbeeld hebben uiteenlopende filosofen bijgedragen. In deze serie lezingen worden er vijf voorgesteld: Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Charles Taylor en Michel Foucault.

De lezingen worden achtereenvolgens gegeven door vijf prominente Nederlandse filosofen: Bert Keizer, Peter-Paul Verbeek, Paul van Tongeren, Ger Groot en Joep Dohmen. Zij zullen laten zien in welk opzicht de genoemde wijsgeren een beslissende rol hebben gespeeld in de vorming van onze moderne identiteit. Elke avond zal onderzoeksjournalist Wim Brands de spreker over de persoonlijke fascinatie voor zijn onderwerp interviewen. In dit gesprek zal duidelijk worden hoe inspirerend de grote filosofen zijn en hoe zij de Nederlandse filosofie kleur hebben gegeven.

Meer informatie