Menu Sluiten

‘PARTIJEN LATEN ZICH DOOR DE PVV INTIMIDEREN’ – ‘WELNEE, DAT IS ONZIN’

Filosofie Magazine nr.1/2008, door Johan van de Werken.

Onlangs werd een motie van de Partij voor de Vrijheid (PVV) aangenomen. Volgens SP’er en filosoof Ronald van Raak is de inhoud van een wetsvoorstel belangrijker dan de afzender. Maar politiek filosoof Ivana Ivkovic vindt dat gevestigde partijen zich door Wilders laten intimideren: ‘De vlag hangt uit bij de PVV!’.


‘Politieagenten met een hoofddoek zijn absoluut onwenselijk’, stelde een meerderheid van de Tweede Kamer begin december. Afzender van deze motie: Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid. Ook de SP steunde het wetsvoorstel. Doen politieke partijen er verstandig aan een motie te steunen van een partij die meer in beeldvorming dan inhoudelijke argumenten geïnteresseerd lijkt te zijn? ‘In de politiek wordt de kloof tussen inhoud en beeldvorming steeds groter’, reageert Van Raak. ‘Wilders is in dat opzicht niet bijzonder: je ziet dergelijk gedrag ook bij een regeringspartij als de PvdA. Steeds vaker worden er proefballonnetjes opgelaten, zonder dat er sprake is van uitgewerkte – en financieel onderbouwde – plannen. Maar Wilders gaat nog een stap verder: hij is voortdurend bezig met beeldvorming. Dat zie je aan zijn manier van “debatteren”: hij doet zijn woordje en mikt daarbij op soundbites die het achtuurjournaal halen. Dat is zijn keuze en zijn goed recht. Ik vind echter dat je de kloof tussen inhoud en beeldvorming moet proberen te dichten en politici voortdurend op de inhoud moet aanpakken.’ ”De gedachte dat de inhoud zich nu tot het verbod op hoofddoeken bij de politie beperkt vind ik naïef’, betitelt Ivkovic de houding van Van Raak: ‘De inhoud omvat meer dan deze motie alleen. Wilders heeft de afgelopen tijd een serie krankzinnige voorstellen gedaan, zoals het verbieden van de Koran. Iedereen met gezond verstand begrijpt dat achter deze voorstellen een politieke agenda schuilgaat. Daarom maakt het wel degelijk uit wie de motie indient. Het zou de Nederlandse politiek sieren de moties van Wilders in de regel niet te steunen.’ 

Heeft het zin om inhoudelijk te reageren op iemand die zich buiten de gevestigde politieke orde waant? Van Raak: ‘Je moet aan de burger laten zien wat een voorstel voor hem zou kunnen betekenen. Ten tijde van Pim Fortuyn heeft de SP bijvoorbeeld duidelijk geprobeerd aan te geven welke gevolgen een overwinning van Fortuyn zou hebben voor de kiezer: voor de arbeidsongeschikten en werklozen. Wilders bepleit een extreem neoliberaal beleid, dat voor veel van zijn aanhangers heel hard zal aankomen.’
Komt deze boodschap wel over bij de kiezer? ‘We moeten ons niet bang laten maken door het toenemende accent op beeldvorming. Wilders heeft deze vorm van populisme gekozen: hij hanteert een mediapolitiek en lost weinig problemen ook daadwerkelijk op’, stelt Van Raak. Maar voor Ivkovic gaat de aanpak van Van Raak niet ver genoeg: ‘Het gaat nu niet louter om beeldvorming: Wilders boekt concrete politieke resultaten. De vlag hangt uit bij de PVV!’

(…)

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Filosofie Magazine (alleen toegankelijk voor de abonnees).