Menu Sluiten

FILOSOFIE VOOR COACHES EN PEDAGOGEN

Van 2012-2016 heb ik verschillende cursussen gegeven aan de Hogeschool Rotterdam.

In de cursus Zingeving en ethiek bij minor begeleidingskunde staat de betekenis van het werk in de huidige maatschappelijke context centraal. Veel coachingsvraagstukken beginnen bij een vastgelopen of niet bevredigende werksituatie, maar vaak spelen er onderliggende zingevingsvraagstukken een beslissende rol. De centrale vraag is: wanneer en waarom vind ik mijn werk zinvol?

Ethiek en recht is een cursus voor pedagogen, waar precaire vraagstukken – zoals een uithuisplaatsing van een kind – worden besproken in hun juridische, maar ook hun ethische context. Vaak zijn de beslissingen die er worden genomen afhankelijk van de conceptuele kaders waarin het probleem wordt geïdentificeerd, en het doel van de cursus is om de studenten bekend te maken met verschillende ethische benaderingen en hun impact.

Bij Normatieve professionalisering leren studenten om zich als professional bewust te positioneren in een complex werkveld. Hoe belangrijk zijn je persoonlijke waarden bij je werk? hoe ‘dichtbij’ je cliënt zou je moeten staan en hoe verhoud je je tot je werkgever en de maatschappij?  – in een reeks werkcolleges zoeken we naar antwoorden op deze vragen.