Menu Sluiten

BOEKENPRESENTATIE: HEBZUCHT

Op 17 april 2019 houd ik een voordracht bij de boekenpresentatie van Hebzucht. Een Filosofische geschiedenis van de inhaligheid, door Jeroen Linssen bij Spui25, in samenwerking met Uitgeverij Vantilt.

De hebzucht stond in het afgelopen decennium in het middelpunt van de belangstelling. Zij werd beschouwd als de oorzaak van de financiële crisis, en kort daarop door de regering aangewend om de kwakkelende economie uit het slop te trekken. In dit programma duiken we in de filosofie van deze hartstocht, en kijken we naar de rol van hebzucht in de hedendaagse maatschappij.

Onze curieuze omgang met de hebzucht heeft ontegenzeglijk historische wortels. In de afgelopen duizend jaar is de kritiek op het kwaad van de hebzucht nooit verstomd, maar geleidelijk kwam er wel meer oog voor de nuttige werking ervan. Jeroen Linssen onderzocht in zijn boek Hebzucht. Een filosofische geschiedenis van inhaligheid de ontwikkeling van het filosofisch denken over inhaligheid in het voorbije millennium: van de worsteling bij Thomas van Aquino, Poggio Bracciolini en Thomas More, via de ontdekking van de weldaden bij Bernard Mandeville en Adam Smith, tot aan de hedendaagse normalisering en problematisering van de hebzucht. Hij gaat in gesprek met hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen over de toekomst van het op hebzucht gebaseerde financieel-economische stelsel. Wat voor rol speelt de hebzucht heden ten dage in de politiek en economie? Is het tijd om aan de hebzucht voorbij te gaan?

Moderatie: Sophie van Balen.